HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORDPRESS API


API REST của WordPress đang trong quá trình thay đổi WordPress. Bạn có thể không nhận thấy, vì có rất nhiều thứ được ẩn đằng sau đó, nhưng hàm ý của API REST tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với tương lai của WordPress, cả về cơ sở mã và cách sử dụng của nó.

 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORDPRESS API

Nếu bạn chưa làm việc với WordPress REST API, bạn có thể tự hỏi nó là gì. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách xem API REST là gì.

 

API REST của WordPress là gì?

WordPress REST API là một giao diện mà các nhà phát triển có thể sử dụng để truy cập WordPress từ bên ngoài thông qua bản cài đặt của WordPress. Bạn truy cập nó bằng JavaScript, có nghĩa là nó có thể được sử dụng để tạo các trang web và ứng dụng tương tác.

REST là viết tắt của cụm từ Representational State Transfer và API là viết tắt của Giao diện lập trình ứng dụng - Application Programming Interface. Chúng ta hãy xem ý nghĩa của từng thứ đó.

Giao diện lập trình ứng dụng (API) là gì?

Giao diện lập trình ứng dụng, hoặc API, được định nghĩa là:

“Giao diện hoặc giao thức giao tiếp giữa máy khách và máy chủ nhằm mục đích đơn giản hóa việc xây dựng phần mềm phía máy khách”.

Nếu bạn không quen thuộc với các API, điều đó có thể không hữu ích lắm. Nói một cách đơn giản hơn, API là một bộ mã cho phép một hệ thống tương tác (hoặc “giao diện”) với một hệ thống khác. Nếu bạn đã từng thêm bản đồ Google vào trang web WordPress của mình, bạn đã sử dụng API Maps của Google, cho phép trang web WordPress của bạn giao diện với Google Maps.

Các hệ thống này không cần phải hoàn toàn riêng biệt. WordPress đã có nhiều API, cho những thứ như plugin, cài đặt và mã ngắn (shortcode). Chúng có thể được sử dụng bởi các nhà phát triển plugin và chủ đề (theme) để tương tác với WordPress và làm cho mọi thứ xảy ra (như tạo mã ngắn và thêm màn hình cài đặt cho quản trị viên WordPress).

Sự khác biệt với API REST là nó cho phép các hệ thống bên ngoài bản cài đặt WordPress của bạn tương tác với WordPress, đây là nơi xuất hiện phần REST.

 REST ​​là gì ?

Chuyển trạng thái đại diện, hoặc REST, cung cấp các tiêu chuẩn mà hệ thống web có thể sử dụng để giao tiếp với nhau. Nếu không có REST, hai hệ thống sẽ không thể hiểu nhau và do đó, gửi dữ liệu qua lại không được thự thi. Để một ứng dụng trở nên RESTful, nó phải tuân thủ năm nguyên tắc:

Giao diện đồng nhất. Các URL được sử dụng để truy cập tài nguyên trong hệ thống phải đồng nhất, nhất quán và có thể truy cập được thông qua một phương pháp phổ biến như GET (sẽ sớm có thêm phương pháp).
Máy khách-máy chủ. Ứng dụng máy khách và ứng dụng máy chủ phải riêng biệt, do đó chúng có thể được phát triển độc lập với nhau. Nếu công nghệ phía máy chủ (tức là WordPress) thay đổi, thì ứng dụng phía máy chủ (ví dụ: một ứng dụng) vẫn phải có thể truy cập nó thông qua cùng một phương pháp đơn giản.
Không thay đổi trạng thái. Máy chủ không thay đổi trạng thái khi một yêu cầu mới được thực hiện bằng API. Nó không lưu trữ các yêu cầu đã được thực hiện.
Có thể lưu vào bộ nhớ cache. Tất cả các tài nguyên có thể lưu vào bộ nhớ cache, để cải thiện tốc độ và tuân thủ các tiêu chuẩn web. Bộ nhớ đệm có thể được thực hiện trên máy chủ hoặc phía máy khách.
Hệ thống phân lớp. Hệ thống RESTful cho phép bạn sử dụng nhiều lớp để truy cập nó, lưu trữ dữ liệu trong các máy chủ trung gian nếu cần. Máy chủ không thể biết liệu khách hàng cuối cùng có kết nối trực tiếp với nó hay không.

Tất cả những ràng buộc này liên quan đến các trang web và ứng dụng và chi phối cách một ứng dụng có thể giao tiếp với API.

Điều này có nghĩa là gì đối với WordPress?

Đặt REST và API cùng nhau có nghĩa là WordPress REST API là một bộ mã được thiết kế để giúp các hệ thống khác có thể giao tiếp với WordPress và nó được xây dựng theo cách đảm bảo các hệ thống này sẽ hiểu nhau.

Nó có nghĩa là một trang web của bên thứ ba hoặc một ứng dụng dành cho thiết bị di động, chẳng hạn, có thể truy cập cơ sở dữ liệu WordPress của bạn, tìm nạp dữ liệu từ đó và thêm dữ liệu vào đó.

Tuy nhiên, có một số hàm ý, định nghĩa và cách sử dụng cho việc này.


Xem tiếp: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORDPRESS API - PHẦN 2