HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORDPRESS API - PHẦN 5


API REST của WordPress không phải lúc nào cũng là cách tiếp cận phù hợp để phát triển một trang web hoặc ứng dụng. Dưới đây là một số cân nhắc bạn nên biết trước khi sử dụng nó để phát triển.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORDPRESS API - PHẦN 5

Khả năng tương thích

Nếu ứng dụng của bạn được sử dụng trên các thiết bị không chạy JavaScript hoặc bởi người dùng có khả năng đã tắt nó, thì ứng dụng đó sẽ không chạy nếu bạn đang sử dụng REST API.

Một trang web WordPress được mã hóa bằng PHP sẽ xuất ra HTML nên nó sẽ không bị vấn đề này. Các thiết bị không sử dụng JavaScript ngày càng hiếm hơn nhưng nếu bạn đang phát triển đặc biệt cho những thiết bị đó, REST API sẽ không hoạt động.

Tương tự, nếu người dùng của bạn có khả năng tắt JavaScript, thì việc làm việc với API REST sẽ gây ra sự cố. Một số người dùng tắt JavaScript trong trình duyệt của họ vì lý do trợ năng hoặc bảo mật.

Khả năng tiếp cận

Các trang web hoặc ứng dụng được phát triển bằng JavaScript không phải lúc nào cũng có thể truy cập được như các trang web hoặc ứng dụng được xuất bằng HTML.

Điều này phần lớn là do cách JavaScript được sử dụng để cung cấp nội dung động có thể không phù hợp với trình đọc màn hình và có thể gây ra vấn đề cho những người bị khiếm thị hoặc chứng động kinh cảm quang.

Sử dụng API REST để truy cập trang web WordPress của bạn và xuất dữ liệu ở dạng được thiết kế để có thể truy cập có nghĩa là bạn có thể khắc phục những vấn đề này, nhưng bạn nên kiểm tra trang web của mình để biết khả năng truy cập trong khi phát triển nó.

SEO
Ứng dụng trang đơn - Single Page, thường xuyên làm mới, đôi khi có thể gây ra các vấn đề về SEO. Điều này là do nội dung không được phân phối khi trang được xuất lần đầu tiên có thể không được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục.

Google và các công cụ tìm kiếm khác đang bắt kịp thực tế là nhiều trang web hiện nay được cung cấp bởi SPA và đang lập chỉ mục chúng một cách thích hợp. Nhưng bạn phải trả tiền để thực hiện kiểm tra SEO kỹ lưỡng của bất kỳ trang web nào bạn phát triển bằng cách sử dụng API REST.