HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORDPRESS API - PHẦN TIẾP THEO


WordPress REST API được phát triển để đáp ứng những thay đổi trong cách phát triển các trang web và ứng dụng cũng như nhu cầu khác nữa của WordPress.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WORDPRESS API - PHẦN TIẾP THEO

Nền tảng cho WordPress REST API

API REST của WordPress đã được phát hành như một phần của lõi của Wordpress trong phiên bản 4.7 vào tháng 12 năm 2016, nhưng trước đó nó chỉ là một plugin.

Nó được thiết kế để hỗ trợ một loạt các ứng dụng được xây dựng trên WordPress và để chuyển đổi WordPress từ hệ thống quản lý nội dung sang nền tảng ứng dụng.

Nó được sử dụng rộng rãi bởi WordPress.com, có giao diện dựa trên JavaScript sử dụng API REST để giao diện với cơ sở dữ liệu WordPress. Nó cũng được sử dụng bởi giao diện chỉnh sửa Gutenberg, giao diện này đã trở thành một phần cốt lõi vào năm 2019.

API REST mở rộng phạm vi ứng dụng mà WordPress có thể được sử dụng. Trong khi hệ thống quản lý nội dung vượt trội trong việc chạy một trang web phức tạp, một nền tảng ứng dụng cũng có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng hoặc SPA trang đơn dựa trên web (nếu bạn đã từng sử dụng tài liệu của Google thì bạn đã sử dụng một trong những tài liệu đó).

Trong đó, nội dung được làm mới khi người dùng thực hiện hành động, thay vì tải các trang mới. Vì sử dụng JavaScript (ngôn ngữ phía máy khách) thay vì PHP (ngôn ngữ phía máy chủ), nên nó có thể làm cho mọi thứ diễn ra trong trình duyệt của người dùng mà không cần phải liên tục gửi yêu cầu đến máy chủ.

Tác động đến người dùng và nhà phát triển WordPress

Nếu bạn là người dùng và / hoặc nhà phát triển làm việc với WordPress, API REST có một số tác động.

Đối với người dùng, chúng bao gồm:

Các thay đổi đối với giao diện, bao gồm cả trình chỉnh sửa Gutenberg.
Các thay đổi và cải tiến đối với ứng dụng di động WordPress.
Màn hình quản trị WordPress tự lưu trữ trông giống màn hình WordPress.com hơn theo thời gian.

Đối với các nhà phát triển, có nhiều ý nghĩa và khả năng hơn:

Khả năng tạo các SPA bằng API REST, lấy dữ liệu từ WordPress nhưng trông rất khác so với WordPress.
Khả năng tích hợp WordPress với các công nghệ và hệ thống giao diện người dùng khác.
Khả năng phát triển với WordPress nếu bạn là nhà phát triển giao diện người dùng không viết PHP.
Đối với các nhà phát triển PHP, nhu cầu ngày càng tăng để mở rộng các kỹ năng của bạn để bao gồm JavaScript.
Những thay đổi cụ thể như cần phải xây dựng các khối Gutenberg thay vì các hộp meta trong màn hình chỉnh sửa trang và bài đăng.
Theo thời gian, WordPress REST API sẽ có nghĩa là nhiều lõi WordPress sẽ được viết bằng JavaScript chứ không phải PHP. Nếu bạn là nhà phát triển WordPress, điều này có nghĩa là bạn sẽ cần học JavaScript.